NIPED Instituut

&niped is een kennisinstituut, gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van persoonlijke preventie, vroegdiagnostiek en E-health. 

Netherlands Institute for Prevention and e-Health Development (niped)

E-health platform voor persoonlijke preventie

&niped heeft een geoctrooieerd kennisplatform om persoonlijk gezondheidsmanagement op een laagdrempelige, wetenschappelijk onderbouwde wijze te kunnen inbedden in de gezondheidszorgsystemen.

E-health platform

E-health platform

Vernieuwend, wetenschappelijk kennisplatform voor persoonlijke preventie

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke evaluatie van implementatie en effectiviteit toepassingen E-health platform

Organisatie

Organisatie

Meer over Stichting NIPED Research, Stichting NIPED Databeheer en NIPED Prevention BV

Partner worden?

Partner worden?

NIPED platform staat open voor internationale kennis- en distributiepartners

&niped E-health platform

De kern van de &niped aanpak is een wetenschappelijk gevalideerd expertsysteem dat middels een veilige online account  deelnemers in staat stelt een persoonlijk gezondheidsprofiel vast te stellen en te bewaken. Deelnemers kunnen hun persoonlijk profiel verrijken en verfijnen met aanvullende biometrie en laboratoriumonderzoek. Op basis van het persoonlijke gezondheidsprofiel worden gebruikers, indien nodig, verwezen naar medische, psychische en leefstijl interventies op maat.

Het &niped platform bevat het complete stepped-care interventie aanbod en vindt de beste match tussen gezondheidsprofiel en interventie aanbod in de buurt. Inzet van het &niped platform maakt persoonlijk gezondheidsmanagement concreet.

Toepassingen

Het E-health platform zijn diverse preventie toepassingen ontwikkeld, waaronder www.preventiekompas.nl, www.testuwleefstijl.nl en www.persoonlijkegezondheidscheck.nl. Lees meer over het &niped E-health platform.

NEW_PGC-logo.jpg

preventiekompas.jpg

PreventieConsult.png

Visie & missie

Ons huidige gezondheidszorgsysteem is vooral geënt op ziekte. We gaan pas naar de dokter bij klachten. Symptomen treden echter pas zeer laat in het natuurlijk beloop van ziekteprocessen op en zijn daardoor veelal een (te) laat vertrekpunt voor effectieve therapie. Er is dan vaak al sprake van niet herstelbare orgaanschade, zoals na een hart- of herseninfarct, of uitzaaiingen, zoals bij kanker. Ook de diagnose diabetes of een depressie betekent eerder het einde van een langjarig proces, dan het begin van een ziekte. Deze werkwijze brengt complexe-, langdurige en daarmee dure, chronische behandelingen met zich mee.

Persoonlijke preventie

De kern van de NIPED aanpak is een wetenschappelijk gevalideerd expertsysteem dat middels een veilige online account deelnemers in staat stelt een persoonlijk gezondheidsprofiel vast te stellen en te bewaken. Deelnemers kunnen hun persoonlijk profiel verrijken en verfijnen door middel van aanvullende biometrie en laboratoriumonderzoek. Op basis van het persoonlijke gezondheidsprofiel worden gebruikers, indien nodig, verwezen naar medische, psychische en leefstijl interventies op maat. Het NIPED platform bevat het complete stepped-care interventie aanbod en vindt de beste match tussen gezondheidsprofiel en interventie aanbod in de buurt. Inzet van het NIPED platform maakt persoonlijk gezondheidsmanagement concreet.

Van nazorg naar voorzorg

Het huidige organisatiemodel van de zorg wordt onbetaalbaar. Dit komt met name door de jaarlijkse stijging van de zorgkosten ten gevolge van de vergrijzing en stijgende levensverwachting. Steeds meer mensen hebben veel en kostbare zorg nodig. Bovendien zal er door de vergrijzing ook minder zorgpersoneel beschikbaar zijn. Daarnaast verandert de rol en de behoefte van de patiënten. Zij willen steeds vaker actief betrokken zijn bij hun eigen gezondheid en welzijn. Zij willen niet onwetend gehouden worden en willen (en kunnen) steeds vaker voor een belangrijk deel zelf de regie hebben. Ze maken steeds vaker gebruik van internet, sociale netwerken en mobiele technologie om hun zelfredzaamheid te vergroten.